flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відомості про механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду. Відомості про врахування громадської думки у діяльності суду.

 
Побудова демократичної, соціальної й правової держави вимагає створення дієвої системи правових механізмів залучення громадян до формування та реалізації державної політики у різноманітних сферах. Новітні підходи до суспільних взаємовідносин вимагають абсолютної прозорості в діяльності органів державної влади, зокрема, судової системи.
 
Комунарський районний суд м. Запоріжжя спрямовує свої зусилля на налагодження ефективної системи інформування громадян, створення комунікаційних механізмів та каналів для поширення інформації про свою діяльність та забезпечує функціонування процедур, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду як розпорядника інформації.
 
Основний Закон нашої держави – Конституція гарантує кожному право на отримання достовірної та повної інформації щодо діяльності у будь-якій галузі суспільного життя. Це право закріплене в статті 40, яка говорить, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
 
Реалізації цих прав регламентують Закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».
 
Стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядника інформації оприлюднити інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.
 
На виконання вимог чинного законодавства Комунарський районний суд м.Запоріжжя інформує про те, що представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду як розпорядника інформації громадськість може за допомогою, в першу чергу, механізмів, що передбачені Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян», а також у такий спосіб:
Також статтею 90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що громадські об’єднання мають право організовувати незалежне оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях. Результати незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні фіксуються в анкеті, що містить інформацію про тривалість розгляду справи, дотримання суддею правил судочинства і прав учасників процесу, культуру спілкування, рівень неупередженості судді, рівень задоволення поведінкою судді учасниками процесу, зауваження щодо ведення процесу, інші відомості. Заповнена анкета незалежного оцінювання роботи суді в судовому засіданні може бути включена до суддівського досьє.
 
У своїй діяльності як розпорядника інформації Комунарський районний суд м. Запоріжжя завжди враховує громадську думку, користуючись результатами дії тих механізмів та процедур, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду, оскільки вони дають важливу інформацію для прийняття поточних і стратегічних рішень задля вдосконалення функціонування суду як установи та покращення задоволеності громадян його роботою.