flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Підсудність суду (в т.ч. територіальна підсудність)

 

Комунарський районний суд м. Запоріжжя діє на підставі Конституції УкраїниЗакону України від 02.06.2016 №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів»Цивільного процесуального кодексу УкраїниКримінального процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

Повноваженнями місцевого загального суду є розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб’єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.

Так, глава ІІІ розділу І ЦПК України визначає правила підсудності цивільних справ, глава ІІІ розділу І КПК України визначає правила підсудності кримінальних проваджень, глава ІII розділу І КАС України визначає правила підсудності адміністративних справ, глава 22 розділу 4 КУпАП визначає правила підсудності справ про адміністративні правопорушення.