flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Доступ до публічної інформації

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на доступ до публічної інформації

 

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.  

Відповідно до частини першої статті 19 Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до  суду з індивідуальним або колективним запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, суд має право відмовити в задоволенні запиту.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію на офіційному веб-сайті суду. 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Інформація про адреси та телефон за яким можу бути поданий запит на публічну інформацію

Направити запит на публічну інформацію поштою на адресу: 69104, м. Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 7,  Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Здати запит до канцелярії суду, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 7, вікно "канцелярія"

Заповнити відповідну форму запиту на сайті суду.

Направити запит електронною поштою: inbox@km.zp.court.gov.ua

Номер телефону за яким можна викласти свій запит на публічну інформацію – тел./факс: (061) 287-04-81.

 

Відповідальний за забезпечення доступу до інформації:

керівник апарату суду Заїченко Людмила Геннадіївна - (0612) 95-40-88

e-mail: inbox@km.zp.court.gov.ua

 

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Комунарського районного суду м. Запоріжжя