flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила поведінки громадян в суді

 

 

ПРАВИЛА

поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі

Комунарського районного суду м. Запоріжжя 

 1. Загальні положення

 

1.1. Правила поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі Комунарського районного суду м. Запоріжжя (далі – Правила) визначають норми поведінки громадян (відвідувачів) у будівлі Комунарського районного суду м. Запоріжжя (далі – суд).

 

1.2. Правила  розроблені  у відповідності з нормами  законодавства, що регулюють процедуру відправлення  правосуддя судами на території України, а також іншими нормативно-правовими актами з метою:

- забезпечення  умов  реалізації конституційного права  громадян та юридичних осіб на судовий захист;

- забезпечення безпеки громадян при відвідуванні суду, а також безпеки суддів і працівників апарату суду;

- дотримання встановленого порядку у приміщеннях суду;

- для покращення організації роботи суду.

 

 1.3. Терміни, що використовуються у цих правилах:

 

- відвідувачем суду визнається будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі суду (як учасник судового процесу, так і по своїй ініціативі, а також у зв’язку із виконанням службових обов’язків), для якої суд не є місцем постійної роботи;

 

- під будівлею суду розуміється частина будинку, в яких розташовані службові приміщення для розміщення в них суддів, працівників апарату суду та місця загального користування (коридори, холи, туалети, сходи, тощо);

 

- до службових приміщень суду відносяться службові кабінети суддів та працівників апарату суду, зали судових засідань, приміщення архіву тощо;

 

- установлений порядок у будинках і службових приміщеннях суду являє собою сукупність вимог законодавчих та правових актів України, що регламентують діяльність органів судової влади, порядок розгляду судових справ, діяльність суддів, працівників апарату суду, що не пов’язана з розглядом судових справ, правила поведінки осіб у суді.

 

1.4. Порядок у будинках і службових приміщеннях суду організовується керівництвом суду і забезпечується суддями та працівниками апарату суду.

1.5. Фіксування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством.

 

 2. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

 

2.1. До будівлі суду пропускаються:

- судді (судді у відставці, судді інших судів) та працівники апарату суду (інших судів), працівники правоохоронних органів – за пред*явленням службового посвідчення;

- особи, які беруть участь у судовому провадженні – за пред’явленням ухвали суду та документа, який засвідчує особу;

- особи, які прибули на відкриті судові засідання в якості вільних слухачів - за пред’явленням документа, який засвідчує особу;

- представники засобів масової інформації - за пред’явленням документа, що засвідчує особу (службового посвідчення);

- практиканти та інші особи, після пред’явлення документа, який засвідчує особу .

 

2.2. Пропуск осіб у приміщення суду здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи:

 

- з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00;

- в п’ятницю та на передодні святкових і неробочих днів з 9:00 до 16:45.

 

Під час обідньої перерви з 13:00 до 13:45 пропуск осіб до будівлі суду заборонено (крім суддів суду та працівників апарату).

 

2.3. Забороняється пропуск відвідувачів до будівлі суду:

- у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);

- з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

- з колюче-ріжучими предметами.           

 

2.4. Особи, які ухиляються від проходження встановленого порядку пропуску  до будівлі суду, перевірки паспортів або іншого документа, що посвідчує особу, до приміщення суду не допускаються.

 

 3. Права та обов’язки відвідувачів суду

 

3.1. Відвідувачі суду мають право: 

- проходити в будівлю суду у встановлені дні та години;

- знаходитися  в залі судових засідань при розгляді судової справи в якості учасників  судового процесу, а також вільних слухачів, якщо судове засідання не являється закритим;

- знайомитися зі зразками судових документів і отримувати інформацію про дату і час розгляду судових справ, що знаходяться в провадженні  суду в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- отримувати  процесуальні документи та подавати  до  суду  заяви, скарги та інші звернення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

           

3.2. Відвідувачі  суду зобов’язані:

- пред’являти співробітникам служби охорони для перевірки паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- дотримуватися  встановленого порядку діяльності суду і норм поведінки  в громадських місцях;

- до запрошення в залу  судового  засідання  знаходитися в місці, що вказується суддею, секретарем судового засідання або іншим  працівником апарату  суду, що забезпечує порядок в залах  судового засідання суду;

- залишати залу судового засідання на вимогу судді чи іншого відповідального працівника апарату суду;

- не перешкоджати  роботі судді та інших учасників процесу, проведенню судового розгляду питаннями, репліками без дозволу головуючого у справі, не допускати порушення громадського порядку;

- виконувати вимоги і розпорядження суддів, працівників апарату суду, що забезпечують встановлений порядок у залах судових засідань суду, не допускаючи проявів зневажливого відношення до них та відвідувачів суду;

- бережно відноситися до майна суду, дотримуватися чистоти та тиші в будівлі суду;

- не виносити з будівлі суду документи отримані для ознайомлення, а також майно суду;

- не вилучати друковану інформацію наявну на стендах суду, а також розміщувати на них будь-які оголошення. 

 

 4. Відповідальність за порушення правил

 

4.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил поведінки в будівлі суду голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити відвідувачам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.

4.2. За порушення порядку під час судового засідання або за невиконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні до відвідувачів застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового засідання.

 4.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Прояв неповаги до суду», винна особа притягається до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку.