flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Адміністративний порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) суду і його посадових осіб

 

Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

Будь-яка особа, яка вважає, що її права порушено, може оскаржити дії та бездіяльність суду або його працівників.

Якщо Ви під час візиту чи звернення до суду зіштовхнулися з неналежною поведінкою або з неналежним виконанням обов'язків (наприклад, може полягати у зневажливому ставленні до відвідувачів суду, перебуванні на робочому місці у стані сп’яніння, відсутності на робочому місці без поважних на те причин, тощо) працівника апарату суду, Ви можете звернутися зі скаргою:

  • на ім'я Голови (його заступників);
  • та/або керівника апарату суду.

 

Незалежно від того, кому адресується скарга (заява) щодо поведінки  працівника суду, вона має містити такі реквізити: 

- викладена у письмовій формі;

- чітка та обґрунтована;

- містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення;

- має містити наступні відомості

1) найменування органу, посадової особи, якому (якій) адресується заява;

2) прізвище, ім'я, по-батькові скаржника, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обставини;

5) вимоги, які висуваються у зв'язку з неналежною поведінкою працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника із зазначенням дати.

У випадку подання заяви від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені відповідним документом, зокрема довіреністю (копію, якої потрібно додати до заяви).

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Контроль за ефективністю діяльності апарату суду здійснює голова суду (п.3 ч.1 ст. 24 Закону).

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, а також Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи (ч.3 ст. 155 Закону).
Керівник апарату суду розподіляє обов'язки між працівниками апарату суду і забезпечує дотримання трудової дисципліни. Відповідно до ч. 5 ст. 155 Закону керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
 
Зі скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки працівника апарату суду Ви можете звернутися до керівника апарату, а якщо таким працівником є сам керівник апарату чи його заступник, – до голови відповідного суду.
 
Слід зазначити, що звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) до Комунарського районного суду м. Запоріжжя можуть бути:
- подані через канцелярію суду;
- направлені поштою (на адресу: вул. Європейська, буд. 7, м. Запоріжжя, 69104);
- надіслані на електронну адресу суду inbox@km.zp.court.gov.ua;
- також можливо поскаржитися усно на дії працівника апарату під час особистого прийому керівництвом суду.
 
Не дивлячись на те, який спосіб оскарження дій працівника апарату суду було обрано, - звернення в обов'язковому порядку буде розглянуто з повідомленням скаржника (заявника) про результати проведеної перевірки та суті прийнятого рішення.
 
Шановні громадяни, для нас дуже важлива Ваша думка щодо діяльності суду загалом та належної роботи кожного працівника апарату окремо. Кожна Ваша пропозиція чи зауваження обов’язково будуть розглянуті та прийняті до уваги.