flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік

документів з організації діяльності

Комунарського районного суду м. Запоріжжя,

які містять службову інформацію та яким надається

гриф «Для службового користування»

 

 1. Документи (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються суду Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України, які містять службову інформацію.
 2. Документи суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Листування, нормативно-розпорядчі та облікові документи з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Документи діловодства суду (номенклатура справ, журнали обліку, книги реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції, розносна книга для місцевої кореспонденції тощо).
 5. Документи з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 6. Документи з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 7. Постанови голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 8. Документи суду:
 1. Книги обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Журнали обліку печаток і штампів суду.
 3. Обліково-статистичні картки на справи, реєстраційні журнали, алфавітні покажчики справ, обліково-реєстраційні дані автоматизованої системи документообігу суду.
 4. Журнали розгляду судових справ і матеріалів суддею.
 5. Описи справ, акти знищення судових справ, а також протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.
 6. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
 7. Графіки чергувань слідчих суддів.