flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз про якість складання протоколів ДПІ

 АНАЛІЗ

якості складання протоколів про адміністративні правопорушення

посадовими особами Державної податкової служби

у Комунарському районі м. Запоріжжя

 

            Основні вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення викладені у Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

            Так, відповідно до статті 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

            Згідно статті 254 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Уповноважені посадові особи органів державної податкової служби, як встановлено статтею 255 КУпАП, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 512, 1551, 1631 - 1634, 164, 1645, 1772 КУпАП. Крім того, згідно статті 234КУпАП органи державної податкової служби України уповноважені як складати протоколи, так і розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1641, 166КУпАП.

З метою забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення посадові особи органів державної податкової служби України мають право відповідно до статті 265 КУпАП здійснити вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують. Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, протоколі про огляд речей.

Дотримання всіх вищезазначених вимог КУпАП є обовязковим при складанні протоколів про адміністративні правопорушення. В противному випадку протокол не має необхідної юридичної сили і його можливо оспорити.

Після складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 257 КУпАП протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

При вирішенні питання про направлення протоколу про адміністративне правопорушення до суду слід керуватися статтею 221 КУпАП, яка встановлює підвідомчість справ про адміністративні правопорушення суддям районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

При цьому слід враховувати, що за загальним правилом, встановленим статтею 276 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

 

Комунарським районним судом м. Запоріжжя в процесі розгляду справ про адміністративні правопорушення за протоколами, складеними інспекторами Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя, виявлено ряд недоліків, допущених при складанні зазначених протоколів:

 

1) не завжди повно були зазначені дані про особу, яка притягалася до адміністративної відповідальності;

Так, у ряді протоколів про адміністративні правопорушення неправильно зазначені адреси місця проживання осіб, які притягалися до адміністративної відповідальності, внаслідок чого поштові відправлення на їх ім’я поверталися до суду з відміткою «адресат за значеною адресою не проживає». Крім того, по справі щодо Касілова М.Д. за ч.2 ст.163-2 КУпАП конверт з судовою повісткою повернувся до суду з поміткою «адресат помер», у зв’язку з чим справа була повернута для перевірки даних про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.

 

2) неповно була викладена обєктивна сторона вчиненого правопорушення (діяння, його наслідки та причинний зв’язок між ними, місце, час, спосіб і засоби вчинення правопорушення);

Наприклад, у протоколі щодо Мураховського О.В. про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.163-3 КУпАП вчинене діяння викладено наступним чином: «10.12.2008 року при перевірці АЗС по пр. Леніна, яка належить ТОВ «Компанія «Альпіна», встановлено порушення щодо невиконання законних вимог, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби». Отже, у викладі обставин вчиненого діяння не конкретизовано, які саме вимоги посадових осіб органів ДПІ не було виконано та яким саме повноваженням здійснено перешкоджання.

У протоколі щодо Злобіна М.В. за ч.1 ст.164 КУпАП зазначено, що при перевірці ПП Злобіна М.В. встановлено «здійснення діяльності автомобільного вантажного транспорту без наявності ліцензії в 2008 році». Такий виклад вчиненого діяння не є правильним, оскільки не конкретизовано, яку саме діяльність автомобільного вантажного транспорту здійснював підприємець, адже, п.33 ст.9 Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» встановлено ліцензування діяльності по наданню послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

 

3) в протоколі не була зазначена частина статті КУпАП, за якою особа притягається до адміністративної відповідальності, або неправильно зазначена, а також була зазначена частини статті про повторне вчинення аналогічного правопорушення протягом року без підтвердження даних обставин відповідними документами;

Наприклад, у протоколі щодо Тронь Д.В. було зазначено про вчинення ним правопорушення за ч.5 ст.164 КУпАП, однак ст.164 КУпАП містить лише 3 частини. В ході підготовки справи до розгляду було встановлено, що насправді особа притягалася до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.164-5 КУпАП. Така ж помилка була допущена при складанні протоколу щодо Прокопенка В.В.

У протоколі щодо Гєворкян А.А. було зазначено про виявлення вчинення ним правопорушення, передбаченого ст.164 КУпАП, однак не зазначено, якою саме її частиною, адже ст.164 КУпАП містить 3 частини.

 

4) в протоколі про адміністративне правопорушення був відсутній підпис особи, яка його склала;

 

5) в протоколі про адміністративне правопорушення був відсутній підпис особи, яка притягалася до адміністративної відповідальності, та не зазначено про відмову особи від підписання протоколу, копія протоколу не вручена під розписку особі, яка притягалася до адміністративної відповідальності;

Наприклад, у протоколі щодо Шумкова В.В. про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.163-2 КУпАП були відсутні дані про вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, другого екземпляру протоколу під розписку,  протокол не був підписаний особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Аналогічні порушення виявлені у протоколах про адміністративні правопорушення щодо Котенко О.В. за ч.1 ст.163-2 КУпАП, Борисова І.П. за ч.1 ст.163-2 КУпАП, Кущика А.А. за ч.1 ст.163-2 КУпАП, Кущика А.П. за ч.1 ст.163-2 КУпАП, Брудної Ю.Б. за ч.1 ст.163-2 КУпАП та ін.

 

6) протокол складений за статтею КУпАП, яка не належить до компетенції оргінв державної податкової служби, а до суду було направлено протокол за статтею КУпАП, розгляд якої не належав до компетенції судді;

Наприклад, протокол про адміністративне правопорушення щодо Терещенко Олени Геннадіївни, складеного за ч.1 ст.164-2, ч.1 ст.163-1, ч.1 ст.163-4 КУпАП, було повернуто для належного оформлення, оскільки згідно статті 221 КУпАП до компетенції судді районного у місті суду не належить розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених за ст.164-2 КУпАП, а згідно статті 255 КУпАП до компетенції органів державної податкової служби України не належить складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених за ст.164-2 КУпАП. З аналогічних підстав було повернуто протокол щодо Бабенко Ірини Дмитрівни за ч.1 ст.164-2, ч.1 ст.163-1, ч.1 ст.163-4 КУпАП.

Протокол про адміністративне правопорушення щодо Головача Романа Ярославовича, головного бухгалтера ТОВ «ЗАЗінвестбуд», за ч.1 ст.163-1, ч.1 ст.163-4 КУпАП повернуто для належного оформлення, оскільки в протоколі зазначено, що встановлено перевищення ліміту каси на 7728,67 грн., що слід кваліфікувати за статтею 164-2 КУпАП, розгляд справ за якою згідно статті 221 КУпАП не належить до компетенції судді районного у місті суду. З аналогічних підстав було повернуто протокол щодо Гришуна Олександра Юрійовича, директора ТОВ «ЗАЗінвестбуд», за ч.1 ст.163-1, ч.1 ст.163-4 КУпАП.

 

7) при складенні протоколу за статтею, санкція якої передбачає конфіскацію предметів, не складено акт про вилучення цих предметів або не зазначено про це в протоколі, що позбавляє можливості застосувати додаткове стягнення;

Наприклад, протокол про адміністративне правопорушення щодо Щербань Тетяни Олександрівни за ч.1 ст.164 КУпАП взагалі не містив опису об’єма продукції, яка реалізувалася, у матеріалах справи відсутній протокол огляду та вилучення, що унеможливлює виконання рішення суду в майбутньому, оскільки санкцією ч.1 ст.164 КУпАП передбачена конфіскація зазначеної продукції. З зазначених підстав матеріали справи повернуто для доофрмлення.

У протоколі про адміністративне правопорушення щодо Злобіна М.В. за ч.1 ст.164 КУпАП не було зазначено, на якому саме автомобілі ПП Злобін М.В. здійснював вантажні перевезення, у матеріалах справи відсутній протокол огляду та вилучення зазначеного автомобілю.

 

8) до суду надсилалися протоколи, які не були підсудні суду (не за місцем вчинення правопорушення).

Наприклад, матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності Каптура Валерія Дмитровича за ч.1 ст.164 КУпАП були повернуті, оскільки згідно Акту перевірки правопорушення було вчинено на зупинці «Малий ринок» в м.Запоріжжі (тобто за місцем його виявлення при перевірці), що знаходиться на території Жовтневого району м. Запоріжжя, у зв’язку з чим зазначена справа не підлягала розгляду в Комунарському районному суді м. Запоріжжя.

А матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності Іващенко Валентини Анатоліївни за ч.1 ст.155-1 КУпАП було повернуто, оскільки правопорушення було вчинено за місцем знаходження господарської одиниці – магазину за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 42, що знаходиться на території Жовтневого району м. Запоріжжя. Аналогічно було повернуто матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності Деміденко Людмили Олександрівни за ч.1 ст.155-1 КУпАП (правопорушення було вчинено за місцем знаходження господарської одиниці – магазину за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 23, що знаходиться на території Орджонікідзевського району м. Запоріжжя) та ін.

 

 Отже, можна зробити висновок, що посадовими особами Державної податкової інспекції у Комунарському районі м.Запоріжжя при складанні протоколів про адміністративні правопорушення та направленні їх до суду порушувалися вимоги КУпАП, що унеможливлювало розгляд їх в суді та в окремих випадках стало підставою для повернення матеріалів для належного оформлення.

 

На підставі викладеного,

 

ПРОПОНУЮ:

 

1. Довести викладене до відома начальника Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя для прийняття належних заходів.

2. Провести відповідні навчання серед посадових осіб Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, з метою усунення недоліків у роботі та недопущення зазначених порушень у майбутньому.

3. Обговорити викладене на оперативній нараді суддів Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

 

 

Голова Комунарського районного

суду м. Запоріжжя                                                                                                                        С.Г.Герасименко