flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 «Затверджено»

               Наказом Голови

                                                                              Комунарського районного суду м. Запоріжжя

від «25 »  січня  2018 р. № 1од

 

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 

Комунарського районного суду міста Запоріжжя

на 2018-2020 р.р.

 

Зміст 

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем,які потребують вирішення
 4. Стан зв'язків суду з громадськістю
 5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії
 6. Цільові аудиторії суду
 7. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями.
 8. План комунікаційних заходів суду 2018-2020 р.р. (внутрішня і зовнішня комунікація)
 9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності.

 

 1. Вступ

         Комунікаційна стратегія  Комунарського районного суду м. Запоріжжя є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації на районному рівні, яка включає в себе чіткий план дій,  покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах  забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

         Законодавчим підґрунтям  розробки комунікаційної стратегії Комунарського районного суду м. Запоріжжя є  Конституція України, Закон України “Про судоустрій та статус суддів”,  Закон України “Про доступ до публічної інформації”,   Кодекс суддівської етики, План заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схвалених рішенням ХІ з'їзду суддів України від 22.02.2013 р., Концепція комунікації  судової влади України, підготовлена у  відповідності до Мадридських принципів щодо зв'язку між засобами масової інформації  та суддівською незалежністю.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

         Комунарський районний суд м. Запоріжжя має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій, ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

         Метою діяльності управління інформаційного забезпечення є інформування суспільства про діяльність Комунарського районного суду м. Запоріжжя шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду https://km.zp.court.gov.ua/sud0812/.

         Прес-служба суду виконує функції забезпечення зв’язків із громадянами та ЗМІ, що поступово набувають системного характеру. Щоденно здійснюється моніторинг висвітлення діяльності суду в ЗМІ. На офіційному веб-сайті оприлюднюється інформація про заходи, які проводить суд, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату. Прес-служба опрацьовує в установленому порядку запити та звернення представників ЗМІ, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність суду, направляє у відповідні видання спростування, роз’яснення у зв’язку з публікаціями про діяльність суду.

         У приміщенні суду розміщено інформаційні стенди, на яких подається інформація для відвідувачів суду. За їх допомогою відвідувачі мають можливість ознайомитися з списками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом суду.

         Комунарський районний суд м. Запоріжжя прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

         Внутрішній напрямок включає в себе  роботу з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних та комунікативних навиків, облаштування приміщення суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для  відвідувачів і роботи працівників суду.

         Зовнішній напрямок – це інформування суспільства про роботу суду, налагодження зацікавленого діалогу з громадськістю та ЗМІ, залучення науковців до обговорення проблем судочинства, залучення студентів та молодих фахівців до проходження практики та стажування у суді.

         Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке буде періодично проводитися серед відвідувачів суду, щодо оцінки якості роботи Комунарського районного суду м. Запоріжжя та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.

 

 1. Ресурси для здійснення комунікації і проблеми, які потребують вирішення

         З часу створення суду і до цього часу ведеться активна робота забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до суду.

         Але все ж таки залишається актуальним питанням діяльності  суду забезпечення суддів і працівників апарату суду належними умовами праці  та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя.

У зв’язку із зростанням кількості справ, які надходять до суду, кількість залів судових засідань  є недостатньою. Сповільнюється швидкість черговості розгляду справ, створюються умови для порушення строків розгляду справ у суді.

         Спілкування зі ЗМІ здійснюється через прес-релізи, повідомлення для преси, підготовку інтерв’ю керівництва і представників суду. У майбутньому плануються заходи щодо організації круглих столів, семінарів, прес-конференцій. 

          У суді необхідно вирішити питання про обладнання міні прес-центру. Прес-конференції, зустрічі з представниками ЗМІ, які проводяться у робочих кабінетах або випадкових приміщеннях, не сприяють формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності, створюють проблеми у спілкуванні з журналістами.

         Не сприяє налагодженню постійного діалогу суду з громадськістю необізнаність більшості громадян щодо специфіки проведення судових процесів та винесення рішень судовими інстанціями. Це є однією з причин   недовіри до діяльності суду, що створює дискомфортні умови перебування  у приміщенні як самих громадян, так і працівників суду. Як наслідок – формується негативне ставлення до суду  загалом. 

 

 1. Стан зв'язків суду з громадськістю

         Комунарський районний суд м. Запоріжжя має епізодичну співпрацю з місцевими представниками ЗМІ, забезпечення якої входить до повноважень судді-спікера, голови суду та прес-секретаря.

         Важливою метою комунікаційної стратегії суду є налагодження співпраці з місцевими газетами. В перспективі передбачається ведення спеціальної рубрики суду в одному із місцевих ЗМІ, де б висвітлювалися  питання організації роботи суду, правової просвіти, розгляду справ, які викликають суспільний резонанс, тощо.

         Комунарський районний суд м.Запоріжжя постійно оновлює матеріали на своїй інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада України».

         Важливим напрямком роботи із громадськістю є організація круглих столів та конференцій для обговорення найактуальніших проблем, які заплановані на 2018-2020 роки.

 

 1. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії

         Мета комунікаційної стратегії Комунарського районного суду м. Запоріжжя – формування довіри громадян до системи судочинства в Україні через довіру до роботи суду як ланки системи і, загалом, підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

         Основні цілі комунікаційної стратегії:

- забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

- переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного, безстороннього неупередженого та справедливого правосуддя;

- підтримка стосунків між членами суддівського корпусу, сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;

- підвищення рівня судді та працівника апарату суду в суспільстві;

- покращення відносин зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування в інтересах побудови правової держави;

- підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

- підвищення престижу роботи в суді, профорієнтація молоді.

 

 1. Цільова аудиторія комунікаційної діяльності суду

         Відповідно до цілей та актуальних проблем Комунарського районного суду м. Запоріжжя цільовими аудиторіями є:

         Внутрішні:

- судді;

- працівники суду.

         Зовнішні:

  - громадяни: учасники судових процесів та особи, які потребують судового захисту; громадяни, які не є безпосередніми учасниками судового процесу; окремі категорії громадян (особи з інвалідністю, діти війни, чорнобильці, учасники АТО та інші);

- представники суб'єктів владних повноважень;

- правозахисні організації;

- працівники ЗМІ;

- школярі, студенти юридичних факультетів та юридичних навчальних закладів;

- науковці, адвокати, юристи загалом.

 

 1. Форми і засоби комунікації (канали зв'язків) з цільовими аудиторіями

         Аналізуючи вибір каналів зв'язку із цільовою  аудиторією необхідно обов'язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

         Найбільш численною та різноманітною є група громадян, отже, для неї краще обрати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

Канали зв'язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) надання інформації запитувачам;

5) проведення «Днів відкритих дверей»;

6) анкетування, дослідження громадської думки.

         Під час визначення каналів комунікації із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути:

1) проведення семінарів, круглих столів, брифінгів, конференцій;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

4) організація інтерв'ю з керівництвом.

         Обираючи засоби зв’язку зі школярами, студентами-практикантами

слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1)      зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2)      залучення школярів до заходів, що проводяться в суді;

3)      проходження студентами вищих навчальних закладів України практики у суді;

4)      сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій у суді.

 

Каналами комунікації із  представниками суб'єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт суду;

2) участь у спільних нарадах, зустрічах, тощо;

3) обмін інформацією шляхом  офіційного листування.

 

Каналами комунікації з науковцями, адвокатами, юристами загалом можуть бути:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю суду;

2) надання інформації через веб-сайт суду та сторінку суду у Facebook;

3) спеціальні навчальні заходи, тематичні семінари.

 

 1. План комунікаційних заходів Комунарського районного суду м.Запоріжжя на 2018 р.  (внутрішня і зовнішня комунікація)

 

Назва заходу

Цільова  аудиторія, на яку направле-ний захід

Орієнтована дата проведення

Очікуваний результат

Відповідальна особа

            Внутрішня комунікація

 

1.

Налагодження системи оперативного обміну інформацією працівників суду з професійних та інших питань діяльності суду та судової системи загалом

Судді та працівники апарату суду

Постійно

Налагодження ефективної комунікаційної взаємодії, вироблення спільних позицій з питань діяльності суду

Голова суду, суддя-спікер, керівник апарату суду, прес-секретар

2.

Організація і проведення навчань з питань діяльності суду, а також  з питань спілкування та взаємодії в колективі

Судді та працівники апарату суду

Згідно планів

Швидке інформування про зміни в діяльності суду, формування навичок ефективного спілкування та комунікаційної взаємодії

Керівник апарату суду

3.

Розробка та затвердження Порядку взаємодії суду зі ЗМІ

Судді та працівники апарату суду

Одноразово

Встановлення правил спілкування зі ЗМІ

Суддя-спікер, прес-секретар

4.

Проведення навчання спілкування зі ЗМІ

Судді та працівники апарату суду

Двічі на рік

Формування навичок спілкування зі ЗМІ

 

Суддя-спікер, прес-секретар 

 

 

 

Зовнішня комунікація

 

1.

Оновлення інформації всіх розділів інтернет-сторінки суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України»

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації, представники органів державної влади і місцевого самоврядування

Постійно

Швидке, оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

 Прес-секретар

2.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

Громадяни, відвідувачі суду, представники ЗМІ, громадські організації і цільові групи, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, всі бажаючі

Протягом року

Оперативне отримання довідкової інформації про діяльність суду

Прес-секретар 

3.

Організація виступів, інтерв'ю керівництва суду, суддів з актуальних питань

Громадяни, у випадку конкретного питання ― відповідні цільові групи

За поперед-ньою домовленістю

Презентація суду як відкритої установи, висвітлення окремих питань судочинства та роботи суду

Суддя-спікер, прес-секретар

4.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності організація оперативного реагування на них

Цільові аудиторії, які визначаються за результатами моніторингу

Постійно

Оперативне реагування дозволяє уникнути недостовірності інформації, що може розміщуватися в  ЗМІ щодо роботи суду, передбачає можливість її спростування

Прес-секретар 

5.

Проведення “Днів відкритих дверей”

Студенти, школярі, інші бажаючі

Декілька разів на рік

Надання інформації про особливості роботи в суді, підвищення  довіри до суду

Голова суду, суддя-спікер, керівник аппарату суду, прес-секретар

6.

Проведення опитування громадян-відвідувачів з питань, що стосуються оцінки та ефективності діяльності суду

Відвідувачі суду

Один раз на рік

Оцінка довіри до діяльності суду, отримання інформації про недоліки аппарату метою їх подальшого усунення

Прес-секретар 

7.

Проведення конференцій, круглих столів, виробничих нарад, підготовка прес-релізів про судові справи, які мають підвищений суспільний інтерес

Судді, представни-ки ЗМІ, представники органів державної влади, адвокати, громадські організації

За необхідності

Інформування про роботу суду, демонстрація відкритості діяльності, формування позитивного іміджу

Голова суду, суддя-спікер, прес-секретар

8.

Проходження студентами вищих навчальних закладів України практики у суді

Студенти юридичних спеціальностей

На постійній основі

Популяризація роботи в суді, підвищення рівня професії юриста

Керівник аппарату суду

9.

Висвітлення у ЗМІ заходів, які проводяться в суді

Громадяни, громадські організації, молодь, інші цільові аудиторії

Постійно

Підвищення обізнаності про діяльність суду

Суддя-спікер, прес-секретар

10.

Співпраця з районними ЗМІ з висвітлення судової тематики

Журналісти

Постійно

Забезпечення доброзичливих стосунків та розуміння між судом та ЗМІ

Суддя-спікер, прес-секретар

11.

Влаштування   скриньки у холі суду для  пропозицій від громадян

Громадяни

Постійно

Забезпечення  розуміння між судом та громадянами, отримання інформації про недоліки в роботі суду з метою їх подальшого усунення

Прес-секретар

                     
 1. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності:

         Комунікаційна стратегія Комунарського районного суду м. Запоріжжя  впроваджується з метою покращення зв’язків із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством.

         За результатами реалізації Комунікаційної стратегії очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду шляхом поліпшення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах.

         Громадяни мають сприймати суди як установи, що покликані захищати їх права та інтереси. Звертаючись до суду, кожен громадянин має очікувати, що рішення суду, яким би воно не було, ухвалено неупереджено, виважено та на підставі норм закону.

         Серед інших очікуваних результатів реалізації Комунікаційної стратегії можна назвати:

- підвищення рівня правової обізнаності населення та ЗМІ;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, насамперед молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою оперативного висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової влади.

 

 

          Голова

          Комунарського районного суду

          м. Запоріжжя                                                                                                               О.А. Фунжий